Yes!

ใครทำงานในบริษัทร่วมทุน ไทย-ญึ่ปุ่น จะรู้ดีว่า การประชุมสำคัญๆ นั้น เขาจะเตรียมเอกสารเข้าเล่มอย่างดี มีหัวข้อการประชุม (Agenda) เอาไว้เรียบร้อย

ที่สำคัญ เขาไม่นิยมหารือ ถก หรือเถียง กันจนเกินงาม ดังนั้น ทุกๆ Agenda จะมีข้อสรุปและคำตอบไว้แล้ว เพราะ “ผู้ใหญ่” จะมอบหมายให้ “ผู้น้อย” ทั้งหลายสุมหัวพูดคุยหาข้อสรุปกันเสียฉ่ำใจ ก่อนการประชุมหลายวัน

เมื่อถึงวันประชุม ผู้ดำเนินการ(ฝ่ายไทย) จะอ่านเอกสารในเล่มเรียงข้อไปเรื่อยๆ เมื่อจบหัวข้อ และจะถามด้วยสำเนียงหยุ่นๆ ว่า “Agree, or not?” … Sa-jo (แปลเป็นภาษาใต้ว่า นายหัว) จะพยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดว่า “Yes!” ทำอย่างนี้ไปจนจบเล่ม ยกเว้นแต่ว่า Sa-jo จะถามอะไรเพิ่มเติม (ส่วนใหญ่ไม่ค่อยถาม!)  

ครั้งหนึ่ง ผู้จัดการ(ซาวไทย)หน้าใหม่ เอ่ยปากถาม Sa-jo ว่า “Do you think your transferring prices are not so competitive, don’t you?”

“Yes!” Sa-jo ตอบ

กำ!!!

CG 196.8

picture-070.jpg