Serious nid noi~~

คุณ christopher wright เขียนหนังสือเรื่อง cross-culture (ก้าวข้ามมุมอับระหว่างวัฒนธรรม) ไว้ให้อ่านสนุก เข้าใจง่าย และทลายกำแพงประเพณี … เป็นที่ซู้ด!!   

อ่านแล้ว จะแยกแยะ ได้ว่า อะไรเป็น ธรรมเนียม(Culture)? และอะไรเป็น กมลสันดาน(Personality)?

ส่วนเบื้องลึก ที่ทำให้ culture มี gap นั่น ถูกอธิบายไว้ 4 ด้าน ประมาณนี้ …

1. สังคมชนชั้น หรือ เท่าเทียมกันน้องพี่ (Inequality vs Equality)

2. เกาะกันเป็นหมู่ หรือ แยกอยู่เป็นเอกเทศ (Group-oriented vs Self-oriented)

3. มุ่งหมายสายสัมพันธ์ หรือ คาดคั้นเอาผลลัพธ์ (Relationship-oriented vs Result-oriented)

4. นิยมความเสี่ยง หรือ หลีกเลี่ยงเรื่องไม่ชัวร์ (High vs Low Uncertainty Aviodance)

ความต่างทั้ง 4 นี้ เป็นปฐมเหตุ ที่ทำให้ “ฝรั่งไม่เข้าใจ คนไทยไม่เก็ท” ด้วยประการ ฉะนี้

CG 196.8

chris01.jpg