Tippee~~

แหล่งข่าวระบุว่า Farang นิยมให้ Tip มากกว่าชาวเอเซีย ครับพี่น้อง … ระบบ Tipper & Tippee! ทำให้เกิด งานบริการ เต็มไปโม้ด

… Door man, Waitor, Bell boy (อ่านว่า เบล บ๋อย!!) เป็นต้น

ซึ่งก็อาจมีที่มาที่ไป สัก 2-3 อย่าง เช่น Farang ให้ Tip เพื่อชดเชย (Compensation) ค่าความเป็นคน ที่มีความเท่าเทียมกัน – Equality จำได้บ่?

หรือ อาจเป็นเพราะ ร้านค้าส่วนใหญ่ จ่ายแค่ค่าแรงขั้นต่ำ หรือ จ่ายรายชั่วโมง (Manhour) ดังนั้น รายได้หลัก ของงานบริการ จึงมาจาก เงินติ๊บ! เป็นส่วนใหญ่

แต่จาก สังคมชนชั้น จนถึง ความไม่เท่าเทียมกัน … ก็อาจเป็นสาเหตุให้คนเอเซีย มีทัศนคติ ต่อการให้ทิป ว่า คนให้-อยู่ที่สูง คนรับ-อยู่ที่ต่ำ … เวงกำ!!

Mary Murry Bosrock เขียนไว้ว่า ในเมืองจีน การไม่รับเงินทอน หรือ การให้ทิป หลายครั้ง อาจถูกมองว่าเป็นการ “ตบหน้ากัน” ดีๆ นี่เอง  

CG 196.8

picture-015.jpg