Small is beautiful!

การมอบของขวัญ หรือ ของที่ระทึก!! เฮ้ย ของที่ระลึก ปรากฏตัวอยู่ใน หมวด ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ของซาดต่างๆ

พี่น้องชาววาซาบิ มี ธรรมเนียม เรื่องนี้มากกว่าใคร ~~ สังเกตได้จาก ร้านขายของระลึก ที่มีอยู่มากมาย … แค่ที่พบเห็นได้ตามสถานีรถไฟ ก็เกินพอ

ขนมสารพัดชนิด ใน packaging สวย … เป็นที่นิยมของ salesman ในการหยิบฉวยขึ้นรถไฟไปหาลูกค้า (บ้านเรา ก็ออกแนวผลไม้หรือกล้วยแขก!)

การยื่นของที่ระลึก แนะนำให้ประคองด้วยสองมือ น้อมหัวลงนิดหน่อย แสดงออกว่า ตั้งใจให้ด้วยความเคารพ

และไม่ควรบอกผู้รับว่า เป็นของที่ระลึกที่สลักสำคัญหนักหนา หายากโคตรๆ หรือ ราคาแพงมโหฬารอะไร … ดี แพง เจ๋งแค่ไหน ให้บอกได้แค่ว่า “เป็นเพียงแค่ของเล็กๆ น้อยๆ” … ถ่อมตัวซะ!!!

CG 196.8

516824266_75dfd44568.jpeg