Greeting, Oh-No?!?

เดิมที ชาวอุทัยทิพย์ ทักทายกันด้วยการโค้งคำนับ มาหลังๆ นี่ เห็นว่า เริ่มใช้การเขย่ามือ (Hand shaking) ออกไปทางสากล นิสนึง!    

อาเฮียอาซ้อ ชาวจีน ทักทายกันด้วย การจับมือเหมือน Farang แต่ ผู้ชาย ต้องรอให้ ผู้หญิง ยื่นมือออกมาก่อน เช่นเดียวกันกับ เมื่อ คนมีคุณวุฒิด้อยกว่า ต้องรอให้ ฝ่ายที่มีคุณวุฒิสูงกว่า ยื่นมือออกมาให้ก่อน จึงจะถูกธรรมเนียม

ชาวจีน … แขกมาเยือนบ้าน เจ้าบ้านต้องยื่นมือออกไปก่อน แต่พอจะกลับ เจ้าบ้านต้องรอให้ ผู้มาเยือน ยื่นมือก่อน … ไม่งั้น จะกลายเป็น ไล่แขก ไปฉิบ

รินชา ไม่ให้รินเต็มจอก … การทำให้ ผู้มาเยือนดื่มชายากๆ เหมือนกับจะบอกเป็นนัยว่า อั๊วไม่ต้อนรับลื้อ และ เจ้าบ้าน ไม่ควรรินชาให้บ่อยๆ (บ่อยเกินไป) … ก็เท่ากับว่า เจ้าบ้านบอกเป็นนัยว่า “ลื้อ รีบๆ กลับได้แล้ว!!!

การไหว้ ของไทย ทุกวันนี้ มี Farang ชิงไหว้สวยจนเป็นตัวแทนไปแล้ว รู้ตัวไหม?? … ขณะที่ พี่ไทย บางคน รีบกราบ ญาติผู้ใหญ่ ลืมแบมือ รู้เป่า … กราบโดยไม่แบบมือ คือ การกราบศพ … เรื่องการกราบ การไหว้นี่ พูดอีกกี่ครั้ง ก็ยังมึนๆ เหมือนเดิม

ที่มา: http://www2.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=4622054421305

CG 196.8

baozi.jpg