Burning culture!

ว่ากันว่า พี่จีน เป็นผู้ประดิษฐ์ ธง ขึ้นมาใช้ เป็นชาติแรก สำหรับเป็นตัวแทนกษัตริย์ รวมถึง นำมาใช้ในการสงคราม  

ปัจจุบัน ธงชาติจีน มีดาว 5 ดวง อยู่บนพื้นแดง ดวงใหญ่ แทน พรรคคอมมิวนิสต์ อีก 4 ดวง แทน ชนชั้นทั้ง 4 ได้แก่ ชาวนา กรรมกร นายทุนน้อย และ นายทุนใหญ่!!!  

ธงพี่หม่อง ก็พื้นแดง แต่มีดาวมากถึง 14 ดวง โอบล้อมราวข้าว (ชาวนา) และ ฟันเฟือง (กรรมกร) แทน ความเท่าเทียมกันทั้ง 14 มณฑล ของ ชนชั้นกรรมาชีพ  

ธงสวิสฯ พื้นแดง กากะบาดขาว นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติแล้ว ยังใช้เป็น Trademark ของประเทศอีกด้วย … สินค้าสวิสฯ ของก๊อปฯ ปล่อยไก่ตัวโต เอา ธงกาชาด พื้นขาว กากะบาดแดง มาใช้แทน ธงสวิสฯ … ระวังโดนมั่ว!!  

ธงนาซี พื้นแดง มีรูป สวัสติกะ วนขวา (Svastika) อยู่ตรงกลาง สงสัยว่า คุณฮิตเล่อร์ (ฟอสซิล เฮ้ย ฟาสซิส) ไม่ชอบวนซ้าย  

รูป สวัสติกะ (วนซ้าย) แบบเดียวกันนี้ พี่น้องฮินดู ถือว่าเป็น สัญลักษณ์มงคล ให้โชคให้ลาภ … ใช้กันมานานโข ก่อน คุณฮิตเล่อร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ นำไปใช้เป็น Trademark ปลุก(ปั่น)ชาวอารยัน จนเกิดเรื่อง! 

พี่ไทย เพิ่งเปลียนมาใช้ ธงไตรรงค์ แทน ธงช้างเผือก (พื้นแดง) ได้เกือบร้อยปีแล้ว … ข้อควรระวัง ใครทำลายธงไทยไตรรงค์ มีโอกาสสูงที่จะได้นั่งเล่นในคุก!!

การทำลายธง ต้องฉีกออกทีละแถบ จนหมดสภาพความเป็นธงไทย!! จากนั้น จะทำลายอย่างไร ก็เชิญ และถ้าบังเอิญ เหลือบไปเห็น พี่มะกัน แสดงออกทางการเมือง โดยการเผาธงชาติ(ของเขาเอง) อย่าไปต่อว่าเขาเลย

แม้ไม่ใช่ วัฒนธรรมอันดี แต่รัฐธรรมนูญของเขา เขียนรองรับเสรีภาพข้อนี่ไว้ … OMG!  

CG 196.8

p4134878.jpg