Fishy! Richy!

ธรรมเนียม ในการเสิร์ฟ และ การกินอาหาร ย่อมแตกต่างไปตาม ค่านิยม ความเชื่อ และ วัฒนธรรม ของ ชาตินั้นๆ

พี่ยุโรป นิยม กินอาหารแบบ 3 เสิร์ฟ ได้แก่ อาหารเริ่ม อาหารหลัก และของหวาน … อาหารเริ่ม นี่ บ้างก็เรียก Appitizer (แอพพิไทเซ่อร์) บ้างก็เรียก Hors d’ oeuvre (ออเดิร์ฟ) หรือ Entree’ (อ่านยังไงเนี่ย?) เรียกยังไงก็ช่าง(มัน) ทั้งหมดนี้ จัดอยู่ในหมวด อาหารเริ่ม

น้องสเปน … อาหารเริ่ม มีหลายจาน หลายอย่าง รวมเรียก Tapas (อ่านอย่างไร ใครรู้วานบอก) หลายอย่าง ใส่น้ำมันมะกอก ตามสไตล์ เมดิเตอเรเนียน

เกาหลี ก็มี ออเดิร์ฟ หลายอย่างเหมือนกัน แถมมีซุปชามโตให้ด้วย  แต่ก็รวมเรียก อาหารเริ่ม เพราะอาหารไม่หนักไม่เบา แต่ปริมาณไม่ได้มีให้กินเล่น แต่อย่างใด  

โต๊ะจีนแบบไทยๆ ต้องเสิร์ฟยกชุด มี 10 อย่าง … เริ่มด้วย ออเดิร์ฟ (อาหารเย็นๆ) อย่างละนิด อย่างละหน่อย ตามด้วย อาหารหลัก … ธรรมเนียมจีน กินกับข้าว ก่อนกินข้าว

ความจริง จะ 10 หรือ 8 ไม่สำคัญ … พี่จีน เน้นอาหารครบหมู่ ครบรสชาด ครบธาตุร้อนเย็น และคำว่า กับข้าว นั้น ไม่นับรวม น้ำแกง ขอบอก 

พี่จีน เน้น สายสัมพันธ์ นำธุรกิจ (กวนซี) … โต๊ะอาหาร จึงมาก่อน โต๊ะเจรจา อ้อ … โต๊ะจีนที่ดี ต้องมีจานปลา และควรมีของเหลือ! … ปลา (อ่านว่า หยู) ในภาษาจีนกลาง หมายถึง เหลือกินเหลือใช้!!

ในหนังฟอร์มยักษ์ เรื่องข้างล่างนี้ มีฉากโต๊ะจีนสี่เหลี่ยม ตั้งกลางลานกว้างทรงกลม มีคำอธิบายในสคริปต์ว่า “นอกบ้านต้องกลมกลืนกับผู้คน ในบ้านต้องมีระเบียบวินัย” … Culture แบบ นี้ก็มี!     

CG 196.8

2006_cot_golden_flower_008.jpg