บ้านเกิดของพายุ และวัฒนธรรมของผู้คน!

พายุ มีผลต่อวัฒนธรรม หลายอย่างเช่น การกินอยู่หลับนอน หรือ แม้กระทั่ง การแต่งตัวของผู้คน เช่น กางเกงชาวเล ที่ไปได้ดีกับ พายุฝน หรือ ผ้าคลุมศรีษะ และ ผ้าปิดหน้า ใช้ป้องกัน(พายุ)ทราย อย่างนี้เป็นต้น  

พายุแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ พายุฝน พายุหมุน และ พายุทอร์นาโด … จริงอยู่ ทอร์นาโด ก็เป็นพายุหมุน แต่ถูกแยกกกลุ่มด้วย บ้านเกิด! เส้นผ่าศูนย์กลาง และ ความเร็วลม (หน่วยเป็นริกเตอร์ เหมือนแผ่นดินไหว?)  

พายุหมุน ที่เราเรียกว่า Hurricane มีบ้านเกิดใน Atlantic ocean ส่วน Typhoon นั้น เกิดใน Pacific ocean และ Cyclone จะเกิดใน India ocean … ทั้ง 3 ชนิด เมื่อพัดเข้าหาฝั่ง มักอ่อนตัวลง! กลายเป็น พายุโซนร้อน (Tropical storm) และ พายุ Depression

ในโลกนี้ มีความร่วมมือ ระหว่างประเทศบางอย่าง (เกี่ยวกับ กระทรวงวัฒนธรรมฯ ไหมหนอ?) และเราอาจไม่เคยได้ยิน … ตัวอย่าง “คณะกรรมการไต้ฝุ่น” ซึ่งประกอบด้วยพันธมิตร 10 ประเทศ นั่งตกลงกันเรื่องชื่อพายุ แบ่งได้ 5 ชุดๆ ละ 28 ชื่อ (รวม 140 ชื่อ)  

อาทิเช่น ฮ่องกง(จีน) ส่ง น้อง ยันยัน (yung yung) และ น้อง ซานซาน (shan shan) ในขณะที่ พี่มะริกัน เจ้าของเกาะบางเกาะใน Pacific ocean ส่ง น้องมาเรีย (Maria) ส่วน พี่กัมพูชา ก็ส่งน้อง กองรี (Kong-rey) … เลาะขึ้นไปทางเหนือ พี่จีน ส่ง น้องเหลงเหล่ง (Ling ling) และน้อง เถ่งเถง (Ting ting)  

พี่ลาว ส่ง น้องจันทร์หอม (Chan hom) ส่วน พี่ไทย จะพลาดได้อย่างไร ส่งน้องๆ เข้าประกวดหลายคนชื่อ อย่างเช่น น้องวิภา น้องเมขลา น้องนิดา น้องมรกต น้องชบา น้องกุหลาบ และ น้องขนุน!!

ชื่อในภาษาอังกฤษ เมื่อออกเสียงเป็นไทย อาจแปล่งๆ ไปบ้าง แต่ทั้งหมดนี้ เป็นไปตามการตกลงร่วมกันของ ราชบัณฑิตยสถาน ร่วม(มือ)กับ กรมอุตุฯ … มิน่าเล่า??  

ใครรู้ ช่วยบอกที ลมรัก กับ ลมเพช(ร)หึง เกิดขึ้นบริเวณใด และ มีความรุนแรง กี่ริกเตอร์??

khun_aut

rolling-thunder-cloud.jpg