โพลแปลกๆ vs โพลห่วยๆ!!

โพล คือ การสำรวจความเห็นของประชากร … เท่าที่ปรากฏเป็นหลักฐาน โพลเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พศ. 2367 … แน่นอน เกิดขึ้นในประเทศ คลั่งสถิติ อย่างสหรัฐฯ  

การทำโพลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เริ่มกันตั้งแต่ การสร้างแบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูล  

การสร้างแบบสอบถามที่มีอคติ (bias) การสุ่มตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Non-coverage errors) ฯลฯ เป็นเหตุให้ผลสำรวจไม่น่าเชื่อถือ และ ไม่ได้เป็น ตัวแทน ความคิดเห็นของประชากรอย่างแท้จริง  

Phone-in และ การไปเจอใครก็ถาม (Accidental sampling) ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการทำโพล เพราะ Polling ต้อง สุ่มเลือกประชากรอย่างเป็นระบบ (Systematic sampling) และ ไม่ใช่ โทร.ไปเสนอตัวให้เลือก อย่างงั้น Vote ตาม website ก็อาจอยู่ในข่ายนี้???  

ยิ่งกรณีสื่อมวลชน นำเสนอ หรือ ตีพิมพ์ ผลการสำรวจไม่ได้คุณภาพ (จาก Poll ห่วยๆ) … จะเป็นผลร้ายเบี่ยงเบน และ ชี้นำสังคม ให้เดินหลงทางตามผลสำรวจอีกด้วย … ต้องระวัง และ รู้เท่าทันสำนักโพล!   

สหรัฐฯ ทำโพลการแข่งขันชิงเก้าอี้ประธานาธิบดี ครั้งแรกในปี 1970 ส่วนคนไทยรับอิทธิพล นิยมการทำโพล มาตั้งแต่เมื่อไร ไม่มีข้อมูล แต่นอกจากโพลเลือกตั้งแล้ว โพลแปลกๆ (คนละเรื่องกับโพลห่วยๆ) มีมากมายจนน่าตกใจ …  

10 อันดับคู่รักดาราที่คนไทยชื่นชอบ … ตลอดชีวิตเสียน้ำตากับอะไรมากที่สุด … ภัยคุกคามทางเพศในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ … คุณชอบร่วมเพศที่ไหนบ้าง นอกจากในบ้าน!!!  

อีกหน่อยคงมีโพล ประมาณนี้ … นั่งส้วมอย่างไร ไม่ให้รบกวนห้องข้างๆ หรือ คิดอย่างไร กับคำว่า หัวแม่เท้า?? … เวรกรรมจริงๆ  

khun_aut  

1-waytolietb.jpg