ประชาธิปไตย … ประชาชนต้องมาก่อน(ใคร?)

“ประชา” คือ ปวงชน “อธิปไตย” คือ ความเป็นใหญ่ เมื่อรวมกันเป็น “ประชาธิปไตย” ราชบัณฑิตยสถานแปลไว้ว่า “การปกครอง-ที่ถือมติปวงชน-เป็นใหญ่”

ความเป็นใหญ่ ที่ว่า หากต่างคนต่างใหญ่ คงจะยุ่ง(ตายโ_ง) ดังนั้น ปวงชน จึงจำเป็นต้องยอมรับในเรื่องทั้ง “สิทธิ และ หน้าที่” … ถ้ามีแต่“หน้าที่”เพียงอย่างเดียว อาจหมายถึง ทาส หรือ มีเพียง“สิทธิ(มนุษยชน)”อย่างเดียว อาจกลายเป็น อภิสิทธิ์ชน ไป

ประชาธิปไตย(โดยตรง) (Direct Democracy) แบบมีสมาชิกสภาประชาขน เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อประมาณ 500 ปี ก่อนคริสตกาล ในยุคกรีกโบราณ

ต่อมาเมื่ออาณาจักรกว้างใหญ่ขึ้น ประชากรมากขึ้น ประชาธิปไตยแบบผ่านตัวแทน (Representative democracy) หรือ ประชาธิปไตยโดยอ้อม จึงเกิดขึ้น นับแต่บัดนั้น เป็นต้นมา เช่น ไทย อังกฤษ สหรัฐฯ

สหรัฐฯ เชื่อว่า ประชาธิปไตยดีที่สุดสำหรับทุกประเทศในโลก (World order) แต่ จีน เชื่อว่า ระบบการปกครองมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับ สภาพ และ สถานการณ์ในประเทศนั้นๆ (อย่าบังอาจมาคิดแทน!)

สิทธิมนุษยชน ก็เช่นเดียว … สหรัฐฯ เชื่อว่า เป็นสิทธิตามธรรมชาติ (ได้มาทันทีเมื่อคลอดออกมาเป็นมนุษย์!) ดูอย่างกรณี อิรัค พม่า และ จีน เอง … จึงเป็นเรื่อง มองต่างมุม กับ จีน อย่างสิ้นเชิง เพราะจีน ถือว่าเป็นเรื่องภายใน (จึงไม่เข้าไปวุ่นวาย)

จีนปกครองประเทศมามากกว่า 3,700 ปี จึงอาจมองย้อนหลัง เห็นประวัติศาสตร์ชัดเจน ในขณะที่ สหรัฐฯ ปกครองกันมาแค่ 250 ปี จึงเต็มไปด้วยการมองไปข้างหน้า(วิสัยทัศน์)

เอาเข้าจริงๆ ทั้งคู่ ก็ดูรักกันมิใช่หรือ!?! … สหรัฐฯ อยู่ได้เพราะจีน (แรงงานถูก+ตลาดใหญ่+ไปลงทุนไว้เพียบ) ส่วน จีน ก็ยังยิ้มอยู่ได้เพราะ เซ็งลี้ ขายของ ให้(คน)สหรัฐฯ เพียบเหมือนกัน

อ่านถึงตรงนี้ คุณว่า ประเทศไหน … ปวงชนเป็นใหญ่ จริงๆ??

khun_aut

05_04_24_taiwantake-x.gif