กำแพงหมื่นลี้ … ที่อยู่ในใจ!

ว่ากันว่า หากนำอิฐที่ใช้สร้างกำแพงเมืองจีนมาเรียงใหม่ ให้มีความสูง 5 ความหนา 6 ฟุต แล้วล่ะก็ เราสามารถสร้างกำแพง แบ่งโลกออกเป็นสองส่วน ได้เลยทีเดียว  

2,000 ปีก่อน หลังราชวงศ์โจวล้มสลาย เมืองขึ้นต่างๆ พร้อมใจแยกตัวเป็นอิสระ และเมื่อไม่มีใครคุ้มครอง การสร้างกำแพงเมืองของตน เพื่อป้องกันศัตรู จึงเกิดขึ้น   

300 ปีต่อมา ฉินสื่อหวงตี้ หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ นำทัพออกทำสงครามกับรัฐต่างๆ และสามารถรวม จีนเป็นหนึ่ง ได้อีกครั้ง และมีคำสั่งให้เชื่อมต่อกำแพงเมืองต่างๆ เข้าหากัน เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนชาติอื่นๆ  เช่น ชาวมองโกล  

กำแพงเมืองจีน … สิ่งปลูกสร้างเดียว ที่สามารถมองเห็นได้จากดวงจันทร์ แม้ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดว่าใช้เวลาในการสร้างเท่าไร แต่การบูรณะใหญ่ ครั้งล่าสุดมีขึ้นในปี คศ. 1368 รัฐบาลจีน ใช้เวลามากกว่า 200 ปี จึงแล้วเสร็จ  

เช่นเดียวกัน หลังร่อนหาข้อมูลอยู่พักใหญ่ ไม่พบข้อมูลว่า การสร้างกำแพงเมืองจีน ใช้แรงงานมากเท่าไร … สะพานข้ามแม่น้ำแคว ความยาว 415 กม. ใช้เวลาสร้าง 4 เดือน ผู้คนล้มตายมากกว่า 20,000! … คำนวณดูเองแล้วกัน  

ความน่าสนใจของกำแพงหมื่นลี้แห่งนี้ เขียนบรรยายอย่างไรก็ไม่สมบูรณ์เท่าไปดูด้วยตาตัวเอง … หากมีโอกาสอย่างนั้น ลองตั้งคำถามในใจดูว่า กำแพง มีหน้าที่ สกัดกั้น การรุกรานจากภายนอก หรือ … ข้างใน?  

khun_aut

greatwall.jpg