“15-ไม่” ของพี่ไทย … Boss Farang ไม่(เข้า)ใจ ส่ายหัว Say No!

คอลัมน์ Bridging the Gap คุณเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย เขียนไว้ใน The Bangkok Post … รวมรวบความ(แตก)ต่าง ในการทำงานร่วมกัน Farang!-Thai ช่างน่าสนใจ และไปได้ดีกับ กระแสโลก(อบ)อุ่น Global warming … เกี่ยวกันซะเหลือเกิน 

ครั้งหนึ่ง คุณเกรียงศักดิ์ ร่างอีจดหมาย! (email) ตั้งคำถาม ถึง Boss Farang และ Boss Thai แบบหมัดหนัก ชกตรง และไม่ Footwork ให้เสียเวลา … ยูว่า อะไรคือจุดอ่อนของ ลูกจ้างคนไทย?  

คุณเกรียงศักดิ์ โปรย อีจดหมาย! ไป 30 Boss Farang ตอบกลับ 7 ส่วน Boss Thai ตอบมา 5 (ตามคาด!) ผู้เป็นนาย ทั้งสองฝั่ง(โลก) ตอบตรงกันหลายข้อ นำมายำแซ่บเสียใหม่ เพื่อให้ ลูกจ้างไทย รู้(ตัว)ว่า “15-ไม่” ต่อไปนี้ … มัน-คือ-จุด-อ่อน!   

1.  ไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง
2.  ไม่ค่อยกล้าแสดงออก ไม่กล้าเจรจาต่อรอง บนโต๊ะ!  
3. ไม่ค่อย commit กับ งาน หรือ เป้าหมาย
4.  ไม่ค่อยมีความคิดป้องกัน (ชอบแก้ตัวไข)   
5.  ไม่ค่อยบอกปัญหา บอกแต่ข่าวดี
6.  ไม่ค่อยเสนอวิธี(แก้ไข) บ่นบอกแต่ปัญหา … ฮา   
7.  ไม่ค่อยตรงต่อเวลา
8.   ไม่ค่อยทำงานเป็นทีม  
9.  ไม่ค่อยรู้สึกต่อโลกที่เปลี่ยนไป  
10.  ไม่ค่อยพัฒนางานของตน 
11.  ไม่รู้สึกรู้ไม่เห็น เมื่อมีใครทุจริต
12.  ไม่ค่อยใช้ความคิดของตนเอง (เชื่อผู้ใหญ่)  
13.  ไม่แยกแยะเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว  
14.  ไม่แจ้งล่วงหน้าเมื่อลาออก
15.  ไม่เป็นไร!

แม้จะไม่ใช่งานวิจัย หรือ ไม่อาจนับเป็นข้อสรุปได้ ก็ตาม … 15-ไม่ นี้ คงทำให้เรา พยักหน้ายอมรับ และ ส่ายหน้าปฏิเสธ ได้ในปริมาณพอๆ กัน … สำคัญว่า ต่างคนต่าง(มีวิธี)คิด ลองปรับตัวปรับใจ อย่าเป็น ฝรั่งคาดหวังไทย-ไทยคาดเดาฝรั่ง อยู่เลยนะคุณพี่        

 khun_aut  

fishleaving.jpeg  
Inspired by: http://www.thaicoach.com/new/column.php?info_id=122