กฏธรรมชาติ 9 ประการ ของ สิ่งมีชีวิต!

ไม่ว่า มนุษย์ จะเป็นสัตว์กินพืช หรือ กินเนื้อ … สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า มนุษย์ และ พืช อยู่ภายใต้กฏธรรมชาติ 9 ประการ …   

> ชีวิตต้องรอด (Day-to-day Survival)

1.       มี (Cell เป็น) องค์ประกอบสำคัญพื้นฐาน (Fundamental units)   
2.       มีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม (Adaptation)
3.       มีกระบวนการทางเคมีภายใน (Metabolism)
4.       มีการเคลื่อนไหว (Movement)
5.       มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Responsiveness)  

> การดำรงเผ่าพันธุ์ (Survival over time)

6.       มีการสืบพันธุ์ (Reproduction)
7.       มีการเจริญเติบโต (Growth and Development)
8.       มีพันธุกรรม (Composed of genetics)  

> วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (Evolution of living things)

9.       มีวิวัฒนาการ (Evolution)  

…  

รู้หรือยัง? … มนุษย์เราต่างมีที่มาจากจุดเดียวกัน ผ่านการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดไปวันๆ สืบขยายพันธุ์ ส่งต่อทั้ง ความรู้ และ ความสงสัย ให้(มนุษย์)รุ่นต่อไป  

เมื่อเรารู้สิ่งใด ความสงสัยลดลง และทันทีที่มันหมดไป ความไม่เข้าใจในสิ่งใหม่ ก็เกิดขึ้นในใจ ให้มนุษย์อย่างเรา ค้นหาวนเวียนเป็นวงจรอย่างนี้เรื่อยไป  … รู้หรือยัง?!?

khun_aut 

firstwomen.jpg 

Inspired by: พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า