การศึกษา … ผู้ป่วยต้องอ่าน ผู้ไม่ป่วยก็ต้องอ่าน!

ตั้งใจจะ เม้นท์! เรื่อง การศึกษา ของ คุณนรินทร์ แต่(เม้นท์)ยาวไปหน่อย … เอาเป็นว่า c’ment ข้าม blog กันไปเลย

แนวคิด ที่จะให้รัฐฯ “สนับสนุนนักเรียน” (สมมุติว่า 80%) มากกว่า “สนับสนุนโรงเรียน” (สมมุติว่า 20%) ก็น่าลองดูไม่น้อย เพราะสูตรเดิม (20/80) ไม่ได้ผล ไม่เชื่อว่าจะได้ผล และ ไม่อยากจะ รอผล อีกต่อไป    

นั่น … พูดถึง process เพียงส่วนเดียว … แต่ถ้ามองที่ output ด้วย ก็เห็นตาม ท่านพุทธทาส ที่เทศนาเรื่อง การศึกษาหางด้วน เอาไว้ … ท่านว่า การศึกษา ไม่ว่าจะอย่างไร ก็เน้นไปใน (๑) ความรู้ทั่วไป กับ (๒) ความรู้เทคนิค(อาชีพ) … ทั้งสองด้าน เน้นตั้งคำถามว่า ทำอย่างไร? มากกว่า ทำทำไม?  

ซึ่งก็ดี (และควรเรียน) แต่ไม่พอ ไม่ครบด้าน … การศึกษาที่ไม่ให้ความรู้ เรื่อง การเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง จะเรียนวิชาอะไร ก็ไม่สามารถจัดการกับความเห็นแก่ตัว(ตน) และ ไม่เห็น(หัว)คนอื่นได้ เบียดเบียนกันเรื่อยไป  

น้องคนหนึ่ง พูดเข้าท่า ทำนองว่า คนเรามีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต 3 ครั้ง … ครั้งแรก ประสบความสำเร็จในการเรียน ครั้งที่สองในการทำงาน และครั้งสุดท้าย คือ การประสบความสำเร็จในชีวิต  

เอาเป็นว่า จะเรียนสูงแค่ไหน หรือ จะมีตำแหน่งใหญ่โตเพียงใด ไม่ใช่หลักประกันว่า เราจะประสบความสำเร็จในชีวิต … การศึกษาเรื่องชีวิต (การเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง) จึงเป็นเรื่องจำเป็น อาจจะจำเป็นที่สุด ก็ได้  

ด้วยความรู้อันน้อยนิด (จริงๆ นะ ไม่ได้พูดแดก) … เราไม่มีปัญหากับ ทุนนิยม สังคมนิยม หรือ ระบบ ระบอบ อะไรทั้งนั้น แต่จากประสบการณ์ส่วนตัว และจากการได้พูดคุยกับใครๆ ตามโอกาสต่างๆ … อยากจะสะท้อนเรื่องการศึกษา(ไร้หาง) สัก ๒๓ เรื่อง   

(๑) คนยุคนี้ ไม่น้อย ยอมให้ ความร่ำรวย เป็น เครื่องชี้วัดการประสบความสำเร็จในชีวิต

(๒) … ก่อนพูดเรื่องนี้ ขอออกตัวดังๆ ว่า เราไม่สนใจว่าใครจะถูกหรือผิด ถูกศาลตัดสินหรือยัง (อย่าลืมว่า เรากำลังพูดเรื่องการศึกษา) ดังนั้น ประเด็นที่อยากจะชี้ให้เห็น ผลกระทบจากการศึกษาไม่รอบด้าน อีกเรื่องหนึ่ง ก็คือ  

(๒ …) คนยุคนี้ ไม่น้อย ยอมให้ โกงได้ กินได้ ถ้าแบ่งให้คนอื่นได้…บ้าง”   

(๓) คนยุคนี้ ไม่น้อย ยอมที่จะ แตกหัก แตกแยก แต่ไม่ยอม(รับ)ความแตกต่าง

นี่แหละ ผลของการศึกษาแบบหมาหางด้วน ... เพราะงั้น ไม่ว่าจะ โรงเรียนวัดไทย วัดฝรั่ง หรือ Harvard … มันก็ครือๆ กัน    

khun_aut

education01.jpg education04.jpgeducation02.jpg

education06.jpgeducation05.jpgeducation03.jpg