เด็กดีเป็นศรีแก่ปาก เด็กพูดมาก ปากเป็นศรี!

คำขวัญวันเด็ก ของ จอมพล สฤษดิ์ (2502-2506)
ออกแนว ทห๊านทหาร
ขอให้เด็กไทย ในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า
จงเป็นเด็กที่ รักความก้าวหน้า
รักความสะอาด
อยู่ในระเบียบวินัย ประหยัด มีความขยันมั่นเพียรมากที่สุด
เลียบอ๊ะหวุด
 

ส่วน จอมพล ถนอม (2507-2516) เป็นนายกฯ คนเดียวที่งดจัดงานวันเด็กในปี 2507
และครองสถิติคำขวัญที่ยาวที่สุด(ในโลก) โดยยังไม่มีใครทำลายสถิติได้
ความเจริญและความมั่นคง ของชาติไทย ในอนาคต
ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง
 
 

อ.สัญญา ธรรมศักดิ์ (2517-2518) มีโอกาสแค่ 2 ครั้ง
และ
1 ใน 2 นั้น เป็นคำขวัญที่สั้นที่สุด
แต่ก็เป็นคำขวัญที่ใครๆ ก็จดจำได้ดีที่สุดครั้งหนึ่งเช่นกัน
สามัคคีคือพลัง 
 

พศ. 2519 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช มีโอกาสครั้งเดียว
และ ดูเหมือนพยายามจะบอกอะไรสักอย่างแรงๆ …
เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้” 
 

สำหรับของ อ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร พศ. 2520 มีโอกาสครั้งเดียวเช่นกัน
ดูเป็นคำขวัญมาตรฐาน (ท่าทางจะวุ่นๆ)
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย”  
 

3 ปีถัดมา (2521-2523) พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ มีโอกาสถึง 3 ครั้ง …
แต่
1 ใน 3 ที่ว่า เป็นคำขวัญที่ออกรสหวาน แต่คม ซะ
เด็กไทย คือ หัวใจของชาติ

จากนั้น ก็เข้าสู่ยุคของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (25242531)
ยาวนานพอดู แต่ใน 7 ปี นั้น ทั่นนายกฯ ใช้คำขวัญเดียว ติดกันถึง 3 ปี!
นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม”  
 

ทั่นนายกฯ ชาติชาย (2532-2533) น่าสนใจกว่านั้น
เพราะทั่นไปยืมคำขวัญของ นายกฯ คนก่อนหน้ามาเสียครึ่งหนึ่ง (คิดเองครึ่งเดียว)
และทั่นยังใช้คำขวัญเดียว ตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งฯ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม” 
 

นายกฯ อานันท์ (2534-2535) เป็นนายกฯ คนเดียว
ที่บรรจุ คำว่า
จรรยา ลงไปในคำขวัญวันเด็ก
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม… เด็กๆ คงเข้าใจกันดี!  
 

คุณชวน หลีกภัย (2536-2538 ชวน 1) เป็นนายกฯ ท่านแรกที่นำ เรื่องสิ่งแวดล้อม
ใส่ไว้ในคำขวัญฯ
2 ปี (ติดกัน)
… “ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม” 
 

ในปี 2539-2540 ทั่นบรรหาร(แจ่มใส!?)
ต่อด้วย พลเอก ชวลิต … นับเป็นนายกฯ ดูโอ้ (ทั้งสองทั่น)
ที่ให้ความสำคัญ กับ การป้องกันลูกหลาน จากยาเสพติด
มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด”  

ทั่นชวน-2 กลับมาอีกครั้ง ในปี 2541-2544
คำขวัญฯ ไม่มีอะไรแปลกใหม่ จะเรียกว่า เชยๆ
สแตนด๊าด
-Standard … คาดกันว่า ไม่มีใคร(จด)จำ  
 

5 ปี ของทั่นทักษิณ ต้องบอกว่า ปฏิวัติ!วงการคำขวัญวันเด็กเสียใหม่
เอาใจเด็กแนว(แร่ปโย่) ไม่เชื่อ ลองร้องแร่ปดูสิ

เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส (โย่) รักชาติ
รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน (โย่โย่)
ขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด อยากฉลาด
ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
” … โย่ โย่ 
 

สุดท้าย ของ ทั่นสุรยุทธ์ … ทั้ง 2 ปี
คำขวัญฯ ออกแนว
ธรรมะ ธรรมโม เข้าวัด เข้าวา

… สาธุ  

khun_aut    

childday.jpg

Inspired by: www.act.ac.th/act_baby/index.asp