ไอ้กระผม … ที่กระผม ชื่นชอบ !

ด้วยวัยที่ล่วงเลยไป
หรือ ฮอร์โมนบ้าอะไร ก็ไม่รู้
ไม่ว่าจะอยากตื่นสายแค่ไหน
… ทำได้ดีที่สุด ประมาณ 8 โมง  

(ตื่นสายแท้ๆ ยังมีหน้าว่าทำดี)  

ยังไม่ทันได้กลิ่นกาแฟ
มือก็คว้ารีโมทเปิดทีวี
หวังหาสาระอะไรสักอย่างจากมัน  

โอ้ … ทั่นนายกฯ ปรากฏตัวอยู่ในนั้น
ผัสสะข้าพเจ้าจับจ้องไปยัง(ปากของ)ทั่น
… จนจบรายการ  

รู้สึกตัวอีกที … พร้อมกับรอยยิ้ม
แอบชื่นชมทั่นนายกฯ 
สองสามเรื่อง  

ข้าพเจ้าเห็นว่า ทั่นนายกฯ ของเราคนนี้
ช่างเป็นคนมีสำบัดสำนวนดีจริง  

มิได้หมายถึง ปลิ้นปล้อน
หรือ การใช้ภาษา“ศรีธนนชัย”   

บ่อยๆ ครั้ง ทั่นฯ สบัดปากพูด ทำนองว่า  

+ + + + +   

… อเมริกันฟัง จริงครับ
ผมออกเลย วิสาสา ปรมา ญาติ
ความได้สนทนาประสาสะ กันเป็นญาติอย่างยิ่ง 

หรือ

ไปตามดูก็ได้ครับ
ไม่ได้มีรุงรังพันเตแบบที่นินทาว่ากล่าวกัน  

+ + + + +  

ยังไม่นับ นิสัยเดินชมตลาดเช้า และ รักแมว
อันเป็นความดี ความชอบ คล้ายกัน   

เว้นไว้ก็แต่ ทัศนะทางการเมือง บางประการ
อันข้าพเจ้าไม่ใคร่เห็นด้วยกับทั่นฯ นัก
… เราต่างเข้าใจกันดี   

ข้าพเจ้าเกือบลืม เรื่องสำคัญอีกหนึ่ง
เพลงที่ทั่นฯ เลือกปิดท้ายรายการนั่น
เป็นที่ชื่นชอบของข้าพเจ้า และทั่นแม่ อย่างยิ่ง  

ไม่ว่า ทั่นฯ เป็นคนเลือก ของทั่นเอง
หรือ สถานีเลือกให้ ก็หาเป็นสาระไม่   

เรื่องใดชอบ เราก็ว่าชอบ
เรื่องไม่ชอบ จะให้เราชอบ ไม่ได้เช่นกัน  

“อันความหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนที่ในโลกเรา
ทั้งเขาทั้งเราก็คงจะเห็นทั่วกัน
ไม่เที่ยงไม่แท้ ปรวนแปรทุกวัน
ต่างเปลี่ยนแปรผัน ยิ่งนานนับวันมากหน”

khun_aut

samk1.jpgsamk2.jpg
Cartoon: www.thairath.co.th/showcartoon.php 

คริ่กๆ เลยขอรับ หากสนใจฟังทั่นนายกฯ ร้องเพลง

โลกหมุนเวียน สุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com  
คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เวส สุนทรจามร   

อ่านสิ่งที่ทั่นฯ พูด กรณีฟังไม่ทัน …
http://thainews.prd.go.th/primetalk.html