หนังสือ … ใครไม่อ่านเป็นหมา ไม่รู้ด้วยนา !?

(๑)  

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจพบว่า
คนไทย ๔๐% เท่านั้น นิยมอ่านหนังสือ
๖๐% ที่เหลือ ไม่นิยม   

สำนักอะไรไม่ทราบ สำรวจพบว่า
คนไทย อ่านหนังสือ ๗ บรรทัด/วัน   
กระทรวงศึกษาฯ ตั้งเป้า ๑๒ บรรทัด/วัน (กำแต้ๆ)

อีกสำนัก บอกว่า  คนไทย อ่านหนังสือ ๒ เล่ม/ปี
แต่สิงคโปร์ เวียดนาม ๔๐-๖๐ เล่ม/ปี
แบบนี้ จะตั้งเป้าเท่าไหร่ดี … พ่อคุณ  

(๑.๕)  

ข้อมูลทั้งสาม จริงหรือไม่ ไม่รู้ …
แต่ที่แน่ๆ งานสัปดาห์หนังสือฯ รถติดอิ๊บอ๋าย
รถใต้ดิน บนดิน ไม่ใช่หวย ไม่ได้มีไว้แทง
… มีไว้ให้บริการ นะพ่อ ?!?    

หรือนี่ เป็นผลมาจากการอ่านน้อย — ไม่ทราบ ??

(๒) 

มนุษย์ มีพัฒนาการ ต่างจาก สัตว์ กะ หมา !  
ตรงที่ เรา คิด อ่าน และ เขียน ได้  

คิดน้อย อ่านน้อย เขียนน้อย = ด้อยพัฒนา ?  

ดร.สุวินัย ภรณวลัย อ.ธรรมศาสตร์ บอกว่า
การอ่านที่ดี อย่างน้อย ควรอ่าน ๔ เรื่อง
Self, Nature, Social and Culture !!  

การคิด จะสมบูรณ์ เมื่ออ่าน
การอ่าน จะสมบูรณ์ เมื่อเขียน  

งานเขียน อาจอ้างอิง สิ่งที่อ่าน ประมาณ ๑๐%
อีก ๙๐% ที่เหลือ … กรุณาคิดเอง !
Otherwise, it’d be a Copy and Paste !

(๓)  

Ship-หายแล้ว !
เขียนมาถึงบรรทัดนี้ คิดเองไม่ถึง ๑๐ ส่วน 
ลอกเขามาเสีย ๙๐ … ทำไงดี ทำไงดี ~~~   

โอ้ ! คิดอีกที หากอ่านมาได้ ถึงตรงนี้
… อาจไม่ใช่ คน(-ไทย) แต่ที่แน่ๆ ไม่แพ้ ป.๔ !  

ก็นี่มัน บรรทัดเท่าไหร่ แล้วล่ะ พ่อคุณ (ฮา)  

khun_aut  


อยากให้ดู clip นี้ … dialogue เก๋ไก๋ ไม่แพ้ คุณหลวง & อีเย็น
Song: Book of Love – Peter Gabriel