ผ้าถุง ถุงผ้า … เอาหน้ารอด !

Inspired by:  ถุงผ้าทำให้โลกร้อน 

..

โลกร้อน ร้อนโลก โลกร้อน
ใจร้อน ร้อนใจ อะไรหนา   
หยุดพัก พักหยุด แล้วนี่นา
ผ้าถุง ถุงผ้า นานามี  

..

คิดหยุด หยุดคิด ก่อนดีกว่า  
อยากหา หาอยาก กันนักนี่
อยากหยุด หยุดอยาก ประดามี
หยุดที่ ที่หยุด … จุดสบาย  

..

khun_aut

PS: คิดถึงอยู่นาน … ยินดีต้อนรับครับ คุณนิ้วฯ  
เจ้า Koko … เขาก็ใช้นิ้วเก่งไม่เบานะ จะบอกให้ 

: )   

..

koko_resize_resize.jpgkoko_vocab_resize.jpg
Koko A Talking Gorilla : Foundation
http://www.koko.org/index.php