สปอยล์(ed)สะบั้น … สวรรค์เบี่ยง !

(๑)

สปอยล์ (Spoil) คำกริยา แปลว่า ทำให้เสีย ให้ท้าย ตามใจ — โอ๋ 

คำคุณศัพท์ แปลว่า นิสัยเสีย ใจแตก ไม่ยอมโต(เสียที)

 

(๒)

ทันทีที่ พ่อตาย คาวี ก็เคว้งคว้าง ไม่มีหลักใดให้ยึด

… แม้แต่หลักธรรม !  

 

นาริน ย้ายออกมาอยู่บ้านเช่า

ต่อมาท้องโต (แน่นอน หล่อนหน้ามืดซะขนาดนั้น)

 

คาวี รู้ว่า นารินจะมีลูก จึงตามไปง้อทุกที่

(ฉากเหล่านี้ คนดูชอบมาก — เพราะในชีวิตจริงหายากยิ่ง) 

คาวี เริ่มสำนึกผิด และ เปลี่ยนแปลงตัวเอง

นาริน ทำใจแข็ง แข็งใจ (… ใจแข็ง น้ำแข็ง ใจเย็นๆ ???)     

 

แต่ในที่สุด ลูกไม่สบาย 

คาวี ขอร้อง ลีลา ให้ช่วยพูด กับนาริน

ในที่สุด นาริน ก็ยอม (อีกตามเคย)

 

ทั้งหมดอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข-นิรันดร์ ในบ้านวรวัตต์

 

(๓)

ลองทายดูว่า ตรงไหนที่เป็น Turning point (จุดเปลี่ยน)  

… ผิด (ฮา)

 

ก่อน คุณคิดตาย … คุณคิด ไม่ได้เปลี่ยนพินัยกรรม เท่านั้น

ยังเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง มอบให้ทนาย ไว้

ถ้า คาวี หายไป ให้เอาจดหมายนี้ให้ ลีลา

 

ในจดหมายเขียนว่า คาวี ได้รับการเลี้ยงดูอย่างผิดๆ

ขาดความรัก ความอบอุ่น … ผมผิดเอง … ผมขอโทษแทนคาวี

… ผมขอให้คุณ(ลีลา) และ นาริน เข้าใจ และ รักคาวี

 

… ความรัก เท่านั้น จะทำให้ คาวี เปลี่ยน(เป็นคนดี)ได้ 

 

(๔)

จุดเปลี่ยน ของ โลกบูดๆ ใบนี้ อยู่ที่ การยอมรับผิด

จุดเปลี่ยน ของ สวรรค์เบี้ยวๆ เรื่องนี้ อยู่ที่ คุณคิด

 

ลีลา ผิด ที่รักไม่เลิก — ไม่เลิกรัก 

นาริน มีส่วนไม่มากก็น้อย … สปอยล์ คาวี

คาวี ไม่ต้องพูดถึง … เขาเป็น เด็กปอยล์(ed)” 

 

ลีลา นาริน คาวี แม้รู้สึก แต่ไม่มีใครยอมรับผิด     

แค่ รู้สึกผิด ไม่เคยทำให้อะไรๆ เปลี่ยนแปลง 

 

อยากเปลี่ยนโลก … ต้องรู้จัก ยอมรับผิด 

 

ขุนเคน

 

Photo: http://www.thestarshow.com