มะเร็ง … กับ แพทย์(ไม่มี)ทางเลือก !

 

การรักษามะเร็งมีหลายแนวทาง …

 

การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนอินเดีย ฯลฯ

… และ การแพทย์แบบผสมผสาน (Integrated medicine)

 

เรียกว่า การแพทย์(มี)ทางเลือก ด้วยเหตุนี้ 

 

การแพทย์แบบผสมผสาน (Integrated medicine)

จะนำหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน ตลอดจนการแพทย์

และ การบำบัดต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก มาผสมผสานกัน

 

ผสมผสาน แต่ ไม่สะเปะสะปะ

… การแพทย์แบบผสมผสานนั้น ยึดหลักการสำคัญอย่างหนึ่ง  

 

คำตอบสั้นๆ ก็คือว่า ผมยึดเอาเรื่อง อิมมูนซิสเต็มส์

(Immune System) เป็นหลัก อิมมูนซิสเต็มส์ในภาษาไทยนั้น

ผมเคยตั้งชื่อว่า ภูมิชีวิต

อ.สาทิส อินทรกำแหง บรรยายไว้อย่างนั้น

 

ด้วยหลักการรักษา ภูมิชีวิต ภูมิต้านทาน หรือ ภูมิป้องกัน   

แพทย์แบบผสมผสาน มุ่งรักษาทั้ง ทั้งกาย (ชีวะ) และใจ (จิต)     

รวมถึง กลไกการหลั่งสารเคมีในร่างกายโดยรวม

 

การรักษามนุษย์ทั้งร่างกาย ไม่ใช่รักษาจุดใดจุดหนึ่ง

อ.อารีย์ วชิรมโน เรียกการรักษาแบบนี้ว่า …

การรักษาแบบแพทย์องค์รวม (Holistic medicine)

 

ในหนังสือ ยิ้มสู้มะเร็ง (สำนักพิมพ์สารคดี)

อ.อารีย์ อธิบายเพิ่มเติมว่า เพราะร่างกาย หมายถึง

กาย (Body) จิต (Mind) และ ลมหายใจ (Spiritus)

 

ลมหายใจสำคัญที่สุด ลมหายใจเป็นตัวเชื่อมระหว่างจิตกับกาย

… ไม่มีลมหายใจ ก็ไม่มีจิต เหลือแต่กาย เป็นเจ้าชายนิทรา

หายใจไม่ดี จิตและหายจะดีได้อย่างไร 

 

การฝึกสมาธิ โดย กำหนดลมหายใจ

พระพทุธเจ้าสอนเราไว้ แต่เราไม่ให้ความสำคัญ

 

คนเป็นมะเร็ง เพราะ ภูมิต้านทานต่ำ” “คนบ้าไม่เป็นมะเร็ง

… อ.อารีย์ บอกไว้อย่างนั้น

 

เพราะคนบ้าไม่เครียด จิตเป็นศูนย์ ไม่บวก ไม่ลบ

… คนเครียด สมองจะสั่งฮอร์โมนอะดรีนารีน (Adrenaline)

ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวด เม็ดเลือดขาวไม่แข็งแรง ภูมิต้านทานต่ำ   

 

แต่ถ้าเราไม่เครียด ยิ้มได้ คิดดี คิดบวก มีสมาธิ

… สมองจะสั่งโกรตฮอร์โมน (Growth hormone)

ฮอร์โมน(น้องดา!)เอนดอร์ฟิน (Endorphin)

ทำให้เม็ดเลือดขาวที่มีคุณภาพ ภูมิต้านทานที่ดี

 

นอกจาก เรื่องลมหายใจและใจ แล้ว

 

การแพทย์แบบผสมผสาน มุ่งการรักษาภูมิชีวิต …

ด้วย การกินอาหารธรรมชาติ การอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ

และยึดธรรมชาติเป็นหลักในการดำรงชีวิต

 

มนุษย์อยู่ได้ก็เพราะธรรมชาติ ธรรมชาติไม่ได้อยู่ได้เพราะมนุษย์

อ.สาทิส บอกที่ไปที่มาของ คำว่า Macrobiotic

Macro = ใหญ่โต (จักรวาล ธรรมชาติ) Biotic = เกี่ยวกับชีวิต

 

 

เรื่องนี้สอดคล้องกับ อ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล (บัลวี)

มุ่งรักษาผู้ป่วยโดยใช้วิธีธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็น

กฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ บอกเราว่า ตัวตนของเรา เป็นผลพวงของ สิ่งที่เรากิน

… สิ่งที่เราคิด และ สิ่งที่เราปฏิบัติ”

 

 

 

เขียนมาถึงตรงนี้ รู้สึกเห็นใจ แพทย์แผนปัจจุบัน อยู่ไม่น้อย

ถูกผู้ป่วยต่อว่าต่อขาน ว่าไม่เคยบอกให้รู้ เรื่องอาหาร เรื่องทำสมาธิ ฯลฯ

 

ก็เมื่อคุณไปซักไซร้เรื่องการสร้างบ้าน กับ นักบัญชี

… จะให้เขาตอบอย่างไร ?

 

เรื่องสร้างบ้าน คุณควรถาม วศิวกรไม่ใช่หรือ ?

 

ขุนผัก