มะเร็ง และ สารเคมีที่เรียกว่า … รัก !

 

(บท)ความเดิม จากตอนที่แล้ว 

 

มะเร็ง … แพทย์(ไม่มี)ทางเลือก

https://culturegap.wordpress.com/2008/05/11/alternative/

 

แต่ถ้าเราไม่เครียด ยิ้มได้ คิดดี คิดบวก มีสมาธิ

… สมองจะสั่งโกรตฮอร์โมน (Growth hormone)

ฮอร์โมน(น้องดา!)เอนดอร์ฟิน (Endorphin)

ทำให้เม็ดเลือดขาวที่มีคุณภาพ ภูมิต้านทานที่ดี  

 

บทความจาก นิตยสารชีวจิต ฉบับ ๒๐๐ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐)

ความรักคือเครือข่ายการทำงานของสารเคมีในสมอง  

 

… สารเคมี ที่ชื่อว่า โดพามีน นอเรฟิเนฟริน เซโรโทนิน

จะหลั่งในยาม ตกหลุมรัก ทำให้มีความสุข

กระตุ้นการหายใจ และ การไหลเวียนของเลือด

 

นอกจากนั้น นอเรฟิเนฟริน ยังกระตุ้นสมอง

ทำให้นอนไม่หลับ ส่วน เซโรโทนิน ทำให้กระวนกระวาย

งุ่นง่าน เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ … เพราะรักแท้ๆ เชียว

 

จิม โฟส นักจิตวิทยา จาก มหาวิทยาลัยคอนคอร์เดีย กล่าวว่า

ก่อนเมคเลิฟ ร่างกายจะหลั่ง โดพามีน

และ เทสทอสเทอโรน (ฮอร์โมน)

แต่เวลารู้สึกกำหนัดไม่จำเป็นต้องมีโดพามีนก็ได้

 

ส่วนนักจิตวิทยา จาก มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไรนา บอกว่า

หลังช่วงหวานชื่น (Honeymoon period) แม้รักเริ่มจืดจาง

… หากยังผูกพันใกล้ชิด ร่างกายจะหลั่งสารออกซิโตซินออกมา

 

ออกซิโตซิน ที่ว่านี้ ทำให้เกิดความรู้สึกชื่นชม ใกล้ชิด … อบอุ่น

ร่างกายจะหลั่งออกซิโตซินออกมาเช่นกัน เวลาแม่ให้นมลูก

 

มหัศจรรย์จริงเชียว … สิ่งมีชีวิตมนุษย์

 

เป็นธรรมดา อย่างว่านั่นแหละ … นกไม่เห็นฟ้า ปลาไม่เห็นน้ำ

มนุษย์เรากลับฉีดวัคซีน เศร้า ยาม โรครักเรื้อรัง มาเยือน

 

วัคซีนเศร้า กระตุ้นร่างกาย สร้างความเศร้า เหงา เดียวดาย

วัคซีนเศร้า ยิ่งผลักเราห่างจากผู้คน โลก ธรรมชาติ

… และ ห่างจากความรัก

 

อาจเพราะหลงเข้าใจว่า ยิ่งรัก ยิ่งทุกข์

นั่นก็จริง แต่ไม่จริงทั้งหมด ไม่จริงแท้  

 

รักที่ผ่านมา อาจเป็น รักเทียม รักหลอก … หลอกว่ารัก

รักเธอ รักฉัน เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ … ของฉัน ของเขา

รักเศร้า เพราะรักครอบครอง เพราะต้องการครอบครองรัก

 

รักแท้ เป็น รักว่าง … ว่างจากความรัก

วาง เขาอย่างที่เขาเป็น วาง เราอย่างที่เราเป็น

 

รักชีวิต รักดี รักผู้คน รักธรรม(ชาติ) … รักโลก

วางใจให้ถูก จึงเรียกได้ว่า รักแท้ รักเป็น

… เห็น รัก ตามความจริง 

 

สารเคมี ที่เรียกว่า รัก 

 

: )

ขุนเลิฟ