เขาพระวิหาร … เพลงใหม่ รอใส่ทำนอง !

 

 

ฝันกันหน่อยนะเพื่อน … ลองดู

ลองฝันถึงโลกอะไรก็ไม่รู้ … สักใบ

แผ่นดิน แผ่นน้ำ แผ่นฟ้า ก็ยังได้

โลกที่อยู่อย่างไร อยู่ได้แค่ … ชีวิตละหนึ่งวัน 

 

โลกที่ไม่มีสวรรค์ สำหรับเพื่อนแสนดี

และไม่มีนรก สำหรับเพื่อนเลวคนนั้น 

ไม่มีแดนของเธอ หรือ คุกของฉัน

เพราะทั้งหมดที่นั่น เป็นของเรา    

 

โลกที่ไม่แบ่งกัน ด้วย เส้นสันปันน้ำ

มี ศาสนา แล้วต้องข่มฆ่ากัน … มันเศร้า

ศาสดา ไม่ได้สอนเรื่องนั้น กับพวกเรา

เมตตากรุณา และ ไม่เขลาเบาปัญญา

 

โลกที่กลาดเกลื่อนไปด้วย “เพื่อนฝัน

ไม่โกงกัน ไม่ประท้วงกัน อะไรกันนักกันหนา   

เริ่มจากเธอ ฉัน แล้วเพื่อนๆ จะก้าวตามมา

เลิกหัวรั้น เลิกทิฐิบ้าๆ เลิก …

 

เลิก …

เลิก …

เลิก …

เลิก …

 

(ช่วยต่อให้ที)

 

 

 

ขุนไม่ไว้วางใจ

 

 

+ + + + + 

 

 

Imagine …

John Lennon (1971)

 

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today…Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace…
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world…

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one
 

 

 

 

Bill Clinton version :

 

Avril Lavigne version :

 

Elton John version : 

 

Neil Young version :

 

David Archuleta – American Idol / เดอะ สตาร์ in US ! (Age 17) :