รู้ทัน กลยุทธ์การปั่น = บริโภคนิยมบำบัด !

 

 

ข้อสมมุติฐาน :

นอกจาก จะต้องรู้ทัน กรณี ชาตินิยม แล้ว  

อย่าลืม รู้ทัน ความพยายาม ปั่น(พวก)เรา เป็นชาว นิยมบริโภค

 

ใครบางคน = มีไม่อยู่กี่คน

ปั่น = ต้องการให้เรามึน (บ้างต้องการให้เราโง่!)   

พวกเรา = จำนวนพอประมาณ (ไม่จำเป็นต้อง majority)

นิยมบริโภค = บริโภคมายา (… ไม่ใช่ สินค้า)

 

+ + + + +  

 

ในสังคม(=พวกเรา จำนวนพอประมาณ)นิยมบริโภค

เครื่องปั่น อันทรงพลัง (รอบปั่นนสูงสุดในปัจจุบัน) คือ โฆษณา !

 

ยกเว้น โฆษณาที่ไม่หวังยอดขาย แบบนี้ …

http://www.porpeanglife.com/2008/

 

นอกนั้น (เชื่อได้ว่า) เป้าหมายของโฆษณา คือ การปั่น ทำให้เรา เป็นชาวบริโภคมายา

(ตามทันไหมหว่า … )  

 

ถ้า พวกเรา บริโภคมายา = บรรลุเป้าหมายของเขา (เขาชนะ เราแพ้)

ถ้า พวกเรา รู้ทัน = เราชนะ เขาแพ้

 

 

+ + + + +

 

คำสำคัญ :

Branded content หรือ Brand entertainment = เนื้อหามายายี่ห้อ

 

ลำดับความรุนแรง (การปั่น)    

๑. Advertising คั่นรายการ  (หลังๆ ทำเป็น สารคดี แบบดูง่ายๆ)

๒. Advertisement ในรายการ (ติดป้าย ทำฉาก … สังเกตุดีๆ)   

๓. Product placement  วางสินค้าแฝงตามฉากต่างๆ (Sitcom) 

อ้อ นี่ก็ใช่ … วางโน้ตบุ๊ค วางแก้กาแฟแดงแจ๋ โชว์ยี่ห้อ ฯลฯ     

๔. Tie-in จ้างผู้ผลิตรายการ ให้เอาสินค้าเป็น Game Tooling (Nokia + เกมวัดดวง) 

๕. Brand entertainment – ซื้อเวลา + อำนวยการสร้างเสียเอง(เลย)

อัจริยะข้ามคืน, เอเอฟ, รีอะลิตี้ (Reality), LG Starz Talent ฯลฯ

 

ข้อพึงสังเกตุ : เมื่อเรารู้ทัน เขาจะ ขยับ ไปใช้ ไม้อื่น

ข้อพึงติดตาม : หมดมุข จับได้ … ต่อไป เขาจะมาไม้ไหน ??? 

 

 

+ + + + + 

 

ข้อดี (ข้อเดียว) ของ สังคมนิยมบริโภค คือ

เรา(และลูกๆ หลานๆ) จะได้ ฝึกฝน เรียนรู้ เท่าทัน กลยุทธ์การปั่น เหล่านี้ 

 

อย่าลืมว่า …

พวกเรา บริโภคมายา = บรรลุเป้าหมายของเขา (เขาชนะ เราแพ้)

พวกเรา รู้ทัน = เราชนะ เขาแพ้

 

ที่มา :

 

นิตยสาร Marketeer www.marketeer.co.th เสนอ ๒๐ กลยุทธ์ปั่น

อ่านแล้ว รู้ทัน … ไม่ตกเป็นผู้แพ้ต่อลัทธิ มายาบริโภค*”

 

 

ขุนแอด !

 

อ้างอิง :

มายาบริโภค* คือ …
https://culturegap.wordpress.com/2008/01/25/prosumer/ 

 

Sitcom*

https://culturegap.wordpress.com/2007/12/07/sitcom