เรื่องสั้นที่สุด และ ดีที่สุด (A+)

 

 

อาจารย์ภาษาไทย สั่งให้นักเรียนแต่งเรื่องสั้น … ให้สั้นที่สุด

โดยต้องบรรจุเรื่องราวที่เกี่ยวกับสามสิ่งเหล่านี้ลงไปให้ครบ

 

ก) ศาสนา

ข) เซ็กซ์

ค) ความลึกลับ

 

.

.

.

 

และ เรื่องสั้น(ที่สุด) เรื่องเดียว ที่ได้คะแนน A+

 

.

.

.

.

 

… Tada !   

 

.

.

.

.

.

 

พระคุณพระช่วย … หนูท้อง … กับใคร(วะ)

 

.

.

.

.

.

.

 

จบ

 

 

: )

 

ขุนอรรถ