แรงบันดาลใจ กับ คำตอบสั้นตรงที่สุด …

หากจะถามว่า หัวใจของการสร้างแรงบันดาลใจ คืออะไร ?

 

ความเป็นไปได้ น่าจะเป็นคำตอบสั้นตรงที่สุด

 

ระหว่างทางสู่เป้าหมาย ความสำเร็จ ความใฝ่ฝัน หรือ อะไรก็ตามทำนองนั้น ทั้งในเรื่องการเรียน การทำงาน ความรัก และ “ในการดำเนินชีวิต … แน่นอนว่า เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ เป็นเสมือนเกม(เด็ดดอกไม้) ซึ่งพระเจ้าส่งให้พวกเรามา อย่างเท่าเทียมกัน

 

ชั่วยามใด “ความเป็นไปได้ มากกว่าฯ … แรงบันดาลใจ จะค่อยๆ โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำ เบิกบานรับแสงแดดอุ่น สะสมเสบียงอาหาร และ ความเชื่อมั่นต่างๆ นาๆ จากสิ่งรอบข้าง เป็นต้นทุนพลังงาน ใช้ในการขับเคลื่อนชีวิต  

 

ความเป็นไปได้ (Possibility) มักเดินจูงมือ “ความหวัง (Hope) “ความเชื่อ (Believe) และ “โอกาส” (Opportunity) มาเยี่ยมเยือนเรา พร้อมหน้า

 

ความเป็นไปได้ สามารถคำนวณออกมาเป็นตัวเลขได้ แต่มันก็ผันผวนเสียจริง ตัวแปรของความเป็นไปได้ คือ ทัศนคติ  (มุมมอง) แน่นอนว่า ทัศนคติ ไม่สามารถคำนวณได้ แต่ก็มีคนพยายามคำนวณมัน

 

ความสำเร็จ = (ความสามารถ + โอกาส) x ทัศนคติ

 

หากคุณมี “สามารถมาก คุณอาจได้คะแนนเต็ม 100 หรือหากคุณ ไม่สามารถ คะแนนอาจกลายเป็น 0 (ศูนย์) … และ โอกาส นั้น ก็มีสกอร์ (Score) ในทำนองเดียวกัน ส่วน ทัศนคติ ไม่ใช่ 0-100 แบบนั้น

 

เพราะหาก ทัศนคติดีมากคุณอาจได้คะแนนเต็ม 100 ในทางตรงกันข้าม หากทัศนคติแย่มาก คะแนนที่ได้ อาจเป็น -1 หรือ -100 แล้วแต่กรณี … ใช่ครับ ติดลบ 100” !!!

 

ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะมีความสามารถมากแค่ไหน หรือ มีโอกาสดีกว่าคนอื่นสักเท่าไร … สุดท้าย ทัศนคติ จะเป็นตัวชี้ขาดตัดสิน 

 

 

วิกฤตเศรษฐกิจยามนี้ คุณคงรู้แล้วใช่ไหมว่า ความสำเร็จนั้นได้มาอย่างไร และ แรงบันดาลใจ มีอะไรเป็นกลไกสำคัญ

 

ฝากดูแลทัศนคติของคนรอบข้างด้วย !

 

ขุนอรรถ

 

(โพสนี้ไม่มีรูปครับ)

 

ตัวอย่างความเป็นไปได้ … https://culturegap.wordpress.com/2008/12/05/bgt02/