กล้วย !

kle_b_resize1 

ฟาย
ลูกเมียอับอาย

… ไร้เกียรติ 

(ภาพจาก คม ชัด ลึก)