“ไม่น่าเลย”

 

ทหารไม่น่าลั่นไกยิงเลย

.

.

.

เสื้อแดงไม่น่าล้ำเส้นเลย

.

.

.

รัฐบาลไม่น่ายกระดับบังคับกฎหมายเลย

.

.

.

ทักษิณไม่น่าปลุกระดมคนแบบนี้(เลย) 

.

.

.

เสื้อแดงไม่น่าบุกโรงแรมเลย

.

.

.

เสื้อน้ำเงินออกมาทำไม … ไม่น่าเลย

.

.

.

เสื้อแดงไม่น่าเคลื่อนมากดดันถึงพัทยาเลย

.

.

.

รัฐบาลไม่น่าดื้อจัดการประชุมฯ เลย

.

.

.

เสื้อแดงไม่น่าปิดการจราจรเลย

.

.

.

ประชาธิปัตย์ไม่น่าจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้เลย

.

.

.

เสื้อเหลือง … ไม่น่ายึดสนามบินเลย

.

.

.

 

ทหารไม่น่าปฏิวัติเลย  

.

.

.

ยังมีเรื่องไม่น่าเลยอีกหลายร้อยพันเกินจะกล่าว

.

.

.

เมืองไทย … ไม่น่า(อยู่)เลย  

 

ขุนอรรถ

 

red

ภาพ AP