ที่ใด*

ที่ไหนหนา ใต้ฟ้าห่มพระจันทร์หนาว

ที่ไหน มีใครเฝ้าคิดถึงกันคืนนี้

ที่ไหน มีไหมสักคน – คนดี

คนดีกำลังอธิษฐาน ที่ใด

 

ที่หนึ่ง อยู่ไกล หรือใกล้ ไม่อาจรู้

ที่ที่นั่งดูเงาจันทร์ หาใช่ฝันร้าย

ดวงดาวกล่อมเธอฉัน ลัลลาบาย

ใต้แสงพาดป้าย ใต้แสงนวล

 

ที่ไหนนะ มองผ่านม่านมืด จึงเห็นรัก

มาทักมาทาย มาร่วมฝัน

ดาวดวงไหน โลกใด ได้ใกล้กัน

รักหรือไม่ ไม่สำคัญ มีพระจันทร์ … มีเธอ

 

ขุนอรรถ

(สัมผัสเลวร้าย ช่วยหน่อยดิ!)     

 

 

Somewhere Out There

 

written by James Horner, Barry Mann, Cynthia Weil

 

Somewhere out there beneath the pale moonlight

Someone’s thinking of me and loving me tonight

 

Somewhere out there someone’s saying a prayer

That we’ll find one another in that big somewhere out there

 

And even though I know how very far apart we are

It helps to think we might be wishing on the same bright star

 

And when the night wind starts to sing a lonesome lullaby

It helps to think we’re sleeping underneath the same big sky

 

Somewhere out there if love can see us through

Then we’ll be together somewhere out there

Out where dreams come true

 

And even though I know how very far apart we are

It helps to think we might be wishing on the same bright star

 

And when the night wind starts to sing a lonesome lullaby

It helps to think we’re sleeping underneath the same big sky

 

Somewhere out there if love can see us through

Then we’ll be together somewhere out there

Out where dreams come true

 

Somewhere_____out_there____by_lastscionz_resize

 

[UNSET]_resize

 

disney_and_pixar_s_ratatouille_movie_image_resize