ฟ้องพ่อ …

ผมไม่เห็นด้วยกับการถวายฏีกาฯ

แต่ก็ไม่เห็นว่ามันผิดอะไร

เมื่อก่อนเราก็ไปตีระฆังหน้าบ้านพ่อได้

… ท่านเปิดช่องทางเอาไว้ ให้หารือ

ผมเห็นด้วยกับการคัดค้านฯ

แต่ปลายทางของการคัดค้านฯ

… ก็หน้าบ้านพ่อเหมือนกันไม่ใช่หรือ?

แล้วมันจะต่างกันอย่างไร

เพราะสุดท้าย “คุณและคุณ” ก็คือ “ผู้รบกวน”

เขียนอย่างนี้ก็คงโดนค่อนด่า

จะออกซ้ายออกขวา หรือยกมือสวน

ที่อยากจะชี้ให้เห็นหน้า “ผู้ก่อกวน”

ก็อ้ายพวก “ตั้งโต๊ะ” ทั้งหลายนั่นแหละล้วน – ตัวดี

บ้านเมืองจะเดินหน้าได้ ต้องมีสองอย่าง

เมตตา กับ ปัญญา ต้องมาเป็นคู่ ไม่ใช่ขี้ – คี่

ผู้มีอำนาจอยู่ไกล เมตตาเมืองไทย ไม่ได้เหรอพี่

ผู้มีอำนาจอยู่ในนี้ ต้องฆ่าอวิชชา ไม่ใช่ “ฆ่ามัน”

พระท่านว่า เมตตา อย่างเดียว จะได้แต่ Compromise

แต่ถ้าใส่ปัญญาเข้าไปด้วย จะได้ Harmony ขมีขมัน

เปรียบเครื่องยนต์ ถ้า Compromise กลไกคงกระทบกัน

ต้อง Harmony อย่างเดียวเท่านั้น เครื่องจึงจะทำงาน

จะทำให้ Harmony ทำอย่างไร ?

ก็ต้องมีเมตตาให้ข้อมูล ให้ข้อมูล

… และให้ข้อมูล แก่ชาวบ้าน

ข้อมูลดี เกิดมีปัญญา อย่างน้อยต้อง “ข้อมูลสองด้าน”

จะทำได้ ไม่ได้ทำ หรือทำไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสันดาน

อันพาล คือ อ้ายพวกให้ข้อมูลด้านเดียว

ขุนอรรถ

P7310749