แฮฟไอโทวด์?

Have I told you lately that I love you?
ทำไม่รู้ ไม่ชี้ ที่รักจ๋า
ไออดทน พ้นปีใหม่ ยูเซย์“ลา”
รัก-ไม่รัก ไอไม่ว่า อย่าเมินกัน

For the morning sun … in all it’s glory,
ให้ไอแกร่ว ปี-ครึ่งปี เหรอจอมขวัญ
เคยเกาหัว เกาหลัง นั่งอิงกัน
อกไอสั่น ระริกรัว กลัวยู-go!

Have I told … there’s no -one else above you?
บอกรักอยู่ But-ยูหาย ไอ Cry Ho!
Oh Why … why do I -love you so?
Please don’t go. What you do … to the one (… to the one.)

Like the sun, อ่อนแสง หมดแรงร้อน
แข้งขาอ่อน มือไม้เย็น เป็นจะอั้น
Fill my love -with gladness. Having fun!
ยิ่งรักมั่น ยิ่งเจ็บแปลบ … Have I told?

สุขสันต์วันแห่งความเลอะ!

ขุนอรรถ