รัฐสภามสูตร*

อย่าเลือกเพราะฟังกันมา
อย่าเลือกเพราะทำต่อกันมา
อย่าเลือกเพราะคำเล่าลือ
อย่าเลือกเพราะในตำราว่าไว้
อย่าเลือกเพราะนึกเดา
อย่าเลือกเพราะคาดคะเนเอา
อย่าเลือกเพราะนึกคิดตามแนวเหตุผล
อย่าเลือกเพราะถูกกับทฤษฎีของตน
อย่าเลือกเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้
อย่าเลือกเพราะเขาเป็นครูบาอาจารย์ของตน

รณรงค์เลือกที่จะไม่เลือก

ขุนอรรถ