“ดิฉันไม่ได้รับมอบหมายให้แจ้งข้อมูลที่คุณขอมา”

 

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ผมย้ายบ้านและเปลี่ยนมาใช้บริการ internet Hispeed ของ TOT (เดิม TRUE) พบปัญหาการใช้งานไม่ได้ 2-3 ครั้ง/เดือน

 

ติดต่อไปยัง Contact center ก็พบว่า หน่วยงาน Contact center ทำได้แต่เพียง รับเรื่องและส่งต่อส่วนสาเหตุ เนตเสียจากสาเหตุอะไร ส่งเรื่องต่อไปให้ใคร ใครจะตอบกลับ ตอบกลับเมื่อไหร่ Contact center แจ้งว่า ดิฉันไม่ได้รับมอบหมายให้แจ้งข้อมูลที่คุณขอมา

 

วันนี้ จึงตั้งใจจะติดตามเรื่องให้ถึงต้นตอ และร้องเรียนไปยัง สคบ. … น่าตลก มีคนบ่นเรื่องเดียวกันตาม webboard ต่างๆ นับร้อย ! นอกจากนั้นใน website ของสคบ. เองก็รับเรื่องนี้ เป็นรูทีน !!!

 

สนใจอ่านเชิญทางนี้ …

 

เนท TOT กับการเอาเปรียบที่ไม่สิ้นสุด

http://topicstock.pantip.com/tech/internet/topicstock/2007/11/IU2487930/IU2487930.html

 

TOT 1.5 mb ทำไมช่วงนี้เล่น Internet ถึงช้ามากๆ

http://www.pantip.com/tech/internet/topic/IU2704878/IU2704878.html

 

Hispeed internet TOT สุดยอดดดดด

http://topicstock.pantip.com/tech/internet/topicstock/2008/08/IU2626036/IU2626036.html

 

เสียอีกแล้ว เบอร์ TOT

http://www.torakhong.org/kratoo.php?t=9583

 

บ่าหู้ว่า อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง adsl ของใผ๋เสียผ้องครับ บ้านผมใจ้บ่าได้เลย ใผ่เป็นผ้องครับ

http://www.bbznet.com/scripts2/view.php?user=chomtong&board=1&id=321&c=1&order=numreply

 

คิดว่า High Speed ของ TOT จะถูกฟ้องได้หรือไม่

http://www.trangzone.com/webboard_show.php?ID=8399

 

ที่นี่ : ร้องเรียน สคบ. เรื่องบริการ internet TOT

http://www.ocpb.go.th/board_post.asp?id=1428&idsub=8

 

(สนใจอ่านเพิ่มเติม ค้นหาได้ในช่องแคบกูเกิ้ล คีย์เวิร์ด เนตห่วย”)

 

สรุปได้ 3 เรื่องหลักๆ ได้แก่

1. เนตห่วย เสียบ่อย หลุดบ่อย เนตช้ากว่าโฆษณา

2. Contact center ห่วย … Bla Bla Bla

3. ควรร้องเรียน สคบ. รวมถึงขอให้ TOT จ่ายคืนเงินส่วนที่เราไม่สามารถใช้งานได้ เพราะ ห่วยแรก

 

แต่จากใน webboard ของ สคบ. เอง พบว่ามีเจ้าหน้าที่แจ้งว่า หน่วยงานรับร้องเรียนเรื่องนี้ มีชื่อว่า สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) โทร. 02-279-0250  

 

เมื่อโทร.ไป จึงทราบรายละเอียดว่า ปัจจุบันมีประกาศฯ ฉบับหนึ่ง ให้ผู้ให้บริการจ่ายเงินคืน (Refund) ในกรณีดังกล่าวนี้ โดยทำหนังสือร้องเรียน ระบุข้อมูลให้ชัดเจน (ชื่อ หมายเลขโทร. ลักษณะปัญหา ข้อร้องเรียน และความต้องการในการร้องเรียน เช่น ขอคืนเงิน เป็นต้น) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ลงชื่อรับรองให้เรียบร้อย

 

แล้วส่งไปที่ …

 

1. สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครฯ 10400

 

2. ตู้ปณ. 272 ปณจ. สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


3. สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน หมายเลข 1200 หรือ 02-279-0250 (ในวันและเวลาราชการ) มือถือ 087-333-8787  Fax: 0-2279-0251 

 

4. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซด์ www.tci.or.th E-mail address:tci.service@hotmail.com, tcpithailand@gmail.com

 

ปัญหามีไว้ให้แก้ไข … ไม่ได้มีไว้ให้กลัว(ว่า)จะเป็นตัวปัญหาเสียเอง”    

 

ขุนอรรถ  

 

214